Yoga Healing

Schrijf je nu in!

Tijdens de yoga healing kijk ik eerst naar lichaamshouding en adem en via deze kanalen ‘lees' ik wat er op dat moment nodig is. Ik probeer mensen uit te dagen om hun grenzen te zoeken en te bewaken. Ik daag ze uit om compassievol naar zichzelf te kijken en om de Liefde, energie en kracht die reeds binnen het lichaam en geest is, opnieuw te 'ervaren'. Om steeds meer zichzelf te 'ZIJN'.

Yoga betekent 'eenheid', 'ver-eniging' (union) en dat is wat we proberen te bereiken. De eenheid van breath, body en mind. Door middel van ademhalings-oefeningen (pranayama), geleide meditatie en oefeningen uit de klassieke yoga-lering, brengen we samen bewustwording in zowel het fysieke als het energetische lichaam, zodat deze als één geheel weer samenkomen en er healing kan plaatsvinden.

Ik spreek het helend vermogen van het lichaam aan, zodat men niet alleen de healing ondergaat maar het ook kan ‘meenemen' om er thuis verder mee aan de slag te gaan. Soms komen er veel dingen 'los' en dalen de inzichten en effecten soms wel dagen/weken later. 

Als energetisch yoga healer werk ik onder andere met de chakras en het kwantum energetisch veld om de energie weer in en om het lichaam weer goed te laten stromen. Daar waar healing nodig is, maak ik gebruik van verschillende technieken zoals magnetiseren, handoplegging, massage en/of gebruik ik kristallen, Light-language, trommels, ratels en andere gebruiken uit oude (sjamanistische) leringen om het lichaam weer te her-balanceren en op dna-niveau te (her)activeren. 

Bel of email voor meer informatie!